dekra9001 dekra14001

Potřebujete cenovou nabídku?
Kontaktujte nás!


e-mail +48 669 121 393

KVALITA a LABORATOŘ

Všechny výrobní procesy ve společnosti Thermoplast jsou certifikovány podle normy ISO 9001 a kvalita je ověřována odborníky z naší moderní laboratoře během celého výrobního procesu.

Odborníci z oddělení kontroly monitorují kvalitu surovin použitých při výrobě profilů, kontrolují základní funkční rozměry výrobku, které jsou určující pro funkčnost profilů a také ověřují jiné parametry hotového výrobku.

Naše možnosti kontroly v oblasti kvality výroby vycházejí nejen ze znalostí a zkušeností zaměstnanců laboratoře, ale také se opírají o moderní zařízení, která posouvají hranice zkoumání mechanických a elektrických vlastností nebo shodu barevných odstínů materiálů.

Laboratoř používá mezi jinými plastograf Brabender - typ EC, který umožňuje rychlé ověření materiálů s ohledem na jejich zpracovatelnost a reologickou charakteristiku s použitím malého množství suroviny. Toto zařízení je používáno pro zpracování receptur, testování nových surovin, výrobu vzorků v laboratorním měřítku, kontrolu kvality standardní výroby a také pro kontrolu kvalit dodávaných surovin.

Plastometr - typ REO 100 je používán pro standardní kontrolu kvality dodávek polymerních plastů a také pro testy mletých materiálů a regranulátů s ohledem na potenciální použití ve výrobě.

Jsme vybavení také přístrojem pro testování pevnosti materiálu Zwick Roell 5kN Proline, který je nutný pro statické mechanické zkoušky při malém zatížení. Je používán pro zkoušky pevnosti v tahu, tlaku a ohybu.

Rockwellův tvrdoměr - XHDC 150 je používán pro zkoušky tvrdosti plastů založenou na použití zkušebního tělesa - indentoru - ve tvaru kuličky v měřicích stupnicích HRE, HRL, HRM, HRR.

Naše laboratoř má také k dispozici měřicí přístroj Metriso 2000 pro měření elektrických veličin, jako povrchový odpor, kapacita a uzemnění, v dané vlhkosti a za dané teploty.

Kdežto spektrofotometr SP64 pro měření barev umožňuje rychlé a přesné měření barvy. SP64 spolupracuje se softwarem určeným pro kontrol kvality Color Master, jenž je spojen se systémem řízení receptur. Program určuje stupeň splnění požadavků a také umožňuje archivovat údaje, které se týkají měření.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom vyšli naproti vysokým požadavkům, které kladou naši zákazníci!

Hledáte optimální řešení?
Kontaktujte nás!