dekra9001 dekra14001

Potrebujete cenovú ponuku?
Kontaktujte nás!


e-mail +48 669 121 393

KVALITA A LABORATÓRIUM

Všetky výrobné procesy v spoločnosti Thermoplast sú certifikované podľa normy ISO 9001. Ich kvalita je overovaná odborníkmi z nášho moderného laboratória počas celého výrobného procesu.

Odborníci z oddelenia kontroly kvality sledujú kvalitu surovín použitých pri výrobe profilov. Kontrolujú sa základné funkčné rozmery výrobku, ktoré sú určujúce pre funkčnosť profilov. Rovnako sú overované všetky parametre hotového výrobku.

Naše možnosti kontroly v oblasti kvality výroby sú založené nie len na vedomostiach a skúsenostiach zamestnancov laboratóriá, ale aj na moderných zariadeniach, ktoré zvyšujú možnosti testovania mechanických a elektrických vlastností, tiež aj farebnej kompatibilite materiálov.

Laboratórium okrem iného využíva plastograf Brabender – typ EC, ktorý umožňuje rýchle overenie materiálov z hľadiska ich spracovateľnosti a tiež overenie reologických vlastností s použitím malého množstva surovín. Toto zariadenie sa používa na spracovanie zlúčenín, testovanie nových surovín, výrobu vzoriek v laboratórnom meradle, kontrolu kvality súčasnej výroby ako aj kontrolu kvality dodávaných surovín.

Plastomer – typ REO 100 je používaný na kontrolu kvality dodávok polymérnych materiálov a na testy regranulátov z hľadiska posúdenia ich možného použitia vo výrobe.

Súšasťou nášho vybavenia je aj prístroj na testovanie pevnosti materiálu Zwick Roell 5kN Proline, ktorý je potrebný na statické mechanické skúšky pri malom zaťažení. Používa sa na skúšky pevnosti v ťahu, tlaku a ohybe.

Rockwellov tvrdomer – XHDC 150 sa používa na testovanie tvrdosti plastov na základe metódy skúšobného telesa v tvare guličky v mierkach HRE, HRL, HRM, HRR.

Naše laboratórium má tiež merací prístroj pre elektrické merania – Metriso 2000, ktorý meria povrch, kapacitu a odpor uzemnenia v určitých podmienkach vlhkosti a teploty.

Spektrofotometer na meranie farieb – SP64 umožňuje rýchle a presné meranie farieb. SP64 pracuje so softvérom na kontrolu kvality Color Master, ktorý je spojeným so systémom receptúry. Program určuje stupeň splnenia požiadaviek a umožňuje archiváciu nameraných údajov.

Robíme všetko preto, aby sme vyhoveli vysokým požiadavkám našich zákazníkov!

Hľadáte optimálne riešenie?
Kontaktujte nás !